Συντήρηση και Οργάνωση Δικτύου

  • Σχεδιασμός ενός νέου δικτύου
  • Επιλογή και οργάνωση υπηρεσιών και δικτυακών συσκευών
  • Βελτίωση, εντοπισμό σφαλμάτων και ανάλυση υπάρχον δικτύου
  • Υλοποίηση ασύρματων και ενσύρματων εφαρμογών μετάδοσης δεδομένων
  • Συντήρηση και υποστήριξη δικτύων

Η δικτυακή υποδομή εφαρμογών είναι απαραίτητη για μια επιχείρηση. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου σπουδαίου παράγοντα για μια επιχείρηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τυχαίους τρόπους. Η πρόοδος της τεχνολογίας προσφέρει και σε υπάρχον υποδομές ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπηρεσίες παρέχονται και σε ιδιώτες, όπου το σύγχρονο ελληνικό σπίτι βρίσκεται όλο και περισσότερο αντιμέτωπο με τεχνολογίες δικτύων.