Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Ανάλυση και ενημέρωση για την υπάρχον κατάσταση
  • Λύσεις για την προστασία δεδομένων και των αρχείων μιας εταιρίας
  • Λύσεις για την προστασία του δικτύου, με υπηρεσίες ελέγχου κ.ο.κ
  • Εφαρμογές προστασίας από κακόβουλα προγράμματα και επιθέσεις
  • Αναλαμβάνουμε δράση για την αφαίρεση κακόβουλων προγραμμάτων

Το Internet έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι σε διάφορες δραστηριότητες. Το Internet κρύβει όμως και κινδύνους. Η προστασία από αυτούς τους κινδύνους και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα μιας επιχείρησης. Η απώλεια δεδομένων αποτελεί μια από της μεγαλύτερες ζημιές για μια επιχείρηση.

Επίσης παρέχουμε την δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων και εκπαίδευσης υπαλλήλων και στελεχών για την ασφαλή χρήση των υπολογιστικών συστημάτων.

Οι Υπηρεσίες μας αυτές παρέχονται και σε ιδιώτες, όπου η προστασία αρχείων, υπολογιστικών συστημάτων και των χρηστών αυτών (π.χ παιδιά) θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα και στο σπίτι.